Bergen Bygginnredning AS | GLASSVEGGER | SYSTEMVEGGER | SKJERMVEGGER

Miljø

Miljø

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Det betyr at vår virksomhet har oppfylt strenge krav til:

Avfallshåndtering | Bærekraftige innkjøp | Miljøvennlig transport Energieffektivisering | HMS og arbeidsmiljø

Vi tar bærekraft på alvor – og jobber kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp.

Sertifiseringen gir oss konkrete verktøy for miljøledelse, som gjør det enklere å lykkes med en grønn omstilling. Vi ser Miljøfyrtårn som et viktig samfunnsengasjement. Dette arbeidet gjør oss som firma og våre ansatte miljøbevisste i de valgene vi tar.

Godkjent i anbudskonkurranser

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve bedrifters miljøprestasjon. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er også den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre

KOLLEGA VEGGKONSEPT

BASIC GLASSVEGGER​

FLUSH GLASSVEGGER​

ASYM GLASSVEGGER​

Skjermvegger

Systemvegger

Modulvalg

Glassvalg

FULLGLASS VEGGER

PYRO GLASSVEGGER

URBAN GLASSVEGGER

Ta kontakt med oss for mer informasjom om vår systeminnredning.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,.